IPA LIČKO SENJSKA Međunarodno policijsko udruženje
 • Skupština IPA Hrvatske Sekcije u Međimurju

  Skupština IPA Hrvatske Sekcije u Međimurju

  Prethodno sazvana sjednica Upravnog odbora sekcije i skupština sekcije sazvane u travnju, odnosno lipnju 2020. godine odgođene su radi nepovoljne epidemiološke situacije.

  Skupština IPA Hrvatske Sekcije u Čakovcu održana je 10.10.2020. godine. Sjednica je održana u hotelu Park, prema propisanim preporukama stožera Civilne Zaštite Republike hrvatske i lokalnog stožera u Međimurju.

  Prethodno sazvana sjednica Upravnog odbora sekcije i skupština sekcije sazvane u travnju, odnosno lipnju 2020. godine odgođene su radi nepovoljne epidemiološke situacije. Sam dnevni red skupštine sužen je na neophodne  teme, one glede popune odnosno razrješenja a potom i imenovanja potpredsjednika sekcije, zamjenika glavnog tajnika i člana upravnog odbora, te odluke o žalbi Darka Minković na odluku suda časti.

  TISKOVNA KONFERENCIJA !

  Skupštini je prethodila tiskovna konferencija koju su u predvorju hotela održali predsjednik IPA Hrvatske Sekcije i predsjednik IPA Međimurje – Čakovec, Darko Dragičević. Oba predsjednika su kroz svoje opservacije na upite novinara obavijestili prije svega lokalnu javnost o dosezima IPA Hrvatske Sekcije unutar svjetske organizacije IPA i  članice sekcije IPA Međimurje na lokalnoj i međunarodnoj razini. Naglašena je međunarodna razina, organizacija kongresa IPA u Cavtatu i Dubrovniku, ciljevi i aktivnosti IPA uopće u svijetu u pogledu razmjene policijskih iskustava, strukovne teme, razmjena strukovne literature, humanitarne, kulturne, športske i druge aktivnosti. Predsjednik Dragičević istakao je aktivnosti IPA Međimurje na policijsko tradicionalnim i kulturnim aktivnostima u Međimurju na kojima sudjeluje članstvo IPA iz inozemstva i obrnuto no naglasak je bio na gradnju rekreacijskog centra za hrvatske branitelje u organizaciju IPA Međimurje u Gornjem Kuršancu na mjestu pogibije policajca Željka Murka. Centar će nositi njegovo ime u znak sjećanja na njegovu žrtvu.

  KADROVSKA RJEŠENJA SKUPŠTINE !

  Na sjednici skupštine uz obrazložene prijedloge predsjednika sekcije, dužnosti su razriješeni:

  -potpredsjednik sekcije Darko Minković, član IPA Zagreb, protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak poradi učinka težih povreda dužnosti prema Pravilniku o radu suda časti i to u okviru svoje funkcije unutar upravnog odbora sekcije.
  -zamjenica glavnog tajnika, Senka Staroveški, članica IPA Karlovac, poradi istih razloga, ali poradi sumnje na učine kaznenih dijela u okviru svoje profesionalne funkcije unutar Policijske Uprave Karlovačke, izvan funkcije unutar upravnog odbora sekcije.
  -člana nadzornog odbora sekcije iz razloga svoje neangažiranosti i nedolazaka na sazvane sjednice, nadzornog odbora sekcije.
  Na upražnjene funkcije po razrješenju, na funkciju podpredsjednika sekcije, imenovan je Zvonimir Vnučec, član IPA Karlovac, na mjesto zamjenice glavnog tajnika, Vesna Bolarić, članica IPA Osječko Baranjske te Robert Katalinić, član IPA Ličko Senjske, na funkciju člana nadzornog odbora sekcije.

  DARKO MINKOVIĆ ISKLJUČEN IZ ČLANSTVA IPA !

  Skupština je raspravila i pomno razmotrila žalbu Darka Minković na Odluku suda časti sekcije. Sud časti donio je odluku nakon provedenog stegovnog postupka tijekom 2019. godine prema zahtjevu upravnog odbora sekcije.

  Na teret mu se stavilo izrada pisma koje teško kompromitira IPA Hrvatsku sekciju i njene preventivno edukativne programe i distribuciju i dostavu pisma na mnogobrojne adrese gospodarskih subjekata i institucija na području cijele Republike Hrvatske. Uz pismo je distribuirao dokument izrađen od Dubravka Klarić, člana IPA Zagreb i dugogodišnjeg pripadnika MUP-a i čelnika mnogih subjekata i vladinih agencija na poslovima zlouporabe droga te pismo predsjednice saborskog odbora ovisnosti, Ines Strenja Linić, političarke nezavisnih lista MOST. Uz distribuciju pisma, čitatelje je pozvao na tekstove Indeks portala i portala dnevno hr, koji su neistinito napisali netočne informacije o IPA Hrvatskoj Sekciji i mnogim tada visoko pozicioniranim  i bivšim rukovoditeljima MUP-a. iako je znao da su to neistine jer su prethodno  raspravljene na upravnom odboru sekcije u kojoj prigodi je prezentiran i dopis ureda za unutarnju kontrolu MUP-a čiji službenici su inspicirali te neistinite natpise.

  Druga stavka u zahtjevu je bila, neizvršavanje ugovora između IPA Zagreb i poslovnog partnera sekcije, IV Nakladništvo. Ugovorom se IPA Zagreb obavezala izraditi dvije redakcije u nakladi po 2000 primjeraka glasila kluba gdje bi se poslovni subjekti i institucije oglašavali svoje promidžbene poruke i na taj način bi se financirala redakcija. Financijski efekt za IPA Zagreb bi bio dva-postotni materijalni prinos profit od svih zaključenih ugovora o provedbi preventivno edukativnih programa sekcije, ostvarenih na području grada Zagreba i Zagrebačke županije.

  Za vrijeme trogodišnjeg trajanja ugovora IPA Zagreb nije izradila niti jednu redakciju svog glasila a IV Nakladništvo je na temelju ugovora na 2 računa, jedan je račun IPA Zagreb a drugi neutvrđenog vlasnika, ukupno isplatila neznatno manji iznos o pola milijuna kuna. U zahtjevu za pokretanje stegovnog postupka stajalo je da je neizvršavanjem sklopljenog ugovora iskompromitirao IPA Zagreb a time i IPA Hrvatsku sekciju pred ugovornim partnerom ali i pred subjektima koji su zakupili oglasni prostor u glasilu IPA Zagreb čija redakcija nije nikad izrađena a trebalo ih je izraditi 6 primjeraka za trajanja ugovora. Ugovor je raskinut zbog neizvršavanja ugovorenog od strane IPA Zagreb.

  Treća stavka zahtjeva odnosila se na neizvršavanja odluka upravnog odbora sekcije koji redovno svake godine donosi odluku o visini članarine i diobi naplaćenog iznosa za sekciju i klub. Kako IPA Zagreb od 2009. godine u kojoj godini je nepotpuno uplatila članarinu sa izuzetkom 2012. godine sve do 2017. godine nije  izvršavala svoje financijske obaveze, upravni odbor donio je Odluku po kojoj se IPA Zagreb obavezala u 4 rate za 2017,2018,2019 i 2020. godinu osim redovite članarine za te godine uplatiti po neznatno mali iznos od 88,000,00 kuna. IPA Zagreb je 2017. godine uplatila ratu a ostale 3 nije kao niti članarinu a te godine i time punih 11 godina nije podmirila članarinu prema sekciji. Osim toga sekcija odnosno sve duge članice sekcije su za članstvo IPA Zagreb redovno uplaćivale članarinu prema svjetskoj organizaciji i financiralo izradu članskih iskaznica i naljepnica za vozilo. Ukupni trošak sekcije sa oba ova osnova na godišnjoj razini ovisno o broju članstva IPA Zagreb iznosili su između 18 i 20 tisuća kuna što bi za 11 godina neizvršenih obaveza IPA Zagreb iznosilo između 180 i 200,000,00 kn. Notorno je da predsjednik IPA Zagreb nije izvru svojstvu odgovorne osobe nije izvršavao svoje obaveze što je bio dužan prema odredbama statuta IPA Hrvatske Sekcije.

  POTVRĐENA ODLUKA SUDA ČASTI !

  Sud časti je u provedenom postupku prihvatio sve 3 stavke zahtjeva sekcije i izrekao Darku Minković mjeru „isključenja iz članstva IPA Hrvatske Sekcije“. Paralelno je proveden i stegovni postupak protiv Dubravka Klarić, poradi sudjelovanja u pripremi prve točke zahtijeva i izradi pisma koje je Minković dostavio na teren uz svoj pisani uradak. 

  Dubravko Klarić je sudjelovao u postupku na način da je dostavio svoje očitovanje i potvrdio da je svoje pismo izradio na zahtjev Darka Minković ali da nije znao u koju svrhu će ga on uporabiti.

  Darko Minković, iako je dokumentirano zaprimio svu poštu koja se odnosila na postupak, nije sudjelovao na bilo koji način u postupku sve do primitka odluke suda časti o izrečenoj mjeri na koju je uložio žalbu. Uz žalbu nije dostavio nikakve dokaze kojim bi osporio navode odluke već samo naznaku da će dokaze dostaviti delegatima skupštine 30 dana prije sjednice skupštine i da će ga braniti 3 odvjetnička tima navodeći njihova imena.

  UREDAN POZIV NA SKUPŠTINU!

  Darko Minković je uredno i na vrijeme /dokumentirano/ pozvan na skupštinu sekcije kako bi nazočio skupštini koja u drugom stupnju   i okončava postupak.

  Do samog termina održavanja skupštine, sekciji niti jedan odvjetnički tim nije dostavio punomoć o zastupanju Minkovića na sjednici skupštine niti je Minković dostavio bilo kakve dokaze kojima bi osporio odluku suda časti, kako je to naveo u žalbi.

  Na samom početku zasjedanja skupštine pred dvoranom za sjednicu Minković je kod predsjedatelja skupštine, predsjednika sekcije zatražio odgodu skupštine zbog njegovih zdravstvenih problema. Do samog termina skupštine iako je dobio poziv 25 dana prije njenog zasjedanja nije dostavio bilo kakve obavijesti o tome niti je dostavio potvrdu o svom zdravstvenom stanju što bi bio minimum za odgađanje skupštine.

  Iako je sam ustvrdio kako zbog svog zdravstvenog stanja ne bi smio nazočiti sjednici, nazočio je i od samog početka ometao njen rad upadajući u riječi predsjedatelja i govora delegata. Među inim izjavio je da ima niz dokumenata kojima može opovrgnuti odluku suda časti, pozvan je da ih dostavi u spis pa će se ti dokazi izvesti na skupštini, izjavio je da ih ne može niti smije dati.

  Obzirom je opomenut 7 puta da može govoriti kad mu se dade riječ i da stavi zaštitnu masku na lice kao i svi prisutni, nastavio je ometati sjednicu pa su delegati prema poslovniku glasovali uz 2 suzdržana glasa da Minković napusti dvoranu što je nevoljko učinio uz neprimjerene riječi prema nazočnima u dvora.

  Naknadna rasprava je protekla u normalnom i konstruktivnom radnom ozračju. Delegati su jednoglasnom odlukom dali potporu odluci suda časti i time odbili žalbu Darka Minković da ga se oslobodi odgovornosti.

  PROMIDŽBENE  AKTIVNOSTI !

  Svim sudionicima skupštine i svima na njenoj organizaciji priređene su i podijeljene zaštitne maske  sa logotipom sekcije, bločići za pisanje, kapa šilterica i olovke također sa logotipom sekcije.
  Isto tako za sve članice sekcije – IPA klubove podijeljeni su baneri sekcije / rool up/koje će klubovi u prigodi svojih manifestacija u zemlji i inozemstvu koristiti u promidžbene svrhe i prikazati svoje sudjelovanje na tim manifestacijama.

  ipa.hr

  Skupština IPA Hrvatske Sekcije u Međimurju
  Skupština IPA Hrvatske Sekcije u Međimurju
  Skupština IPA Hrvatske Sekcije u Međimurju
  Skupština IPA Hrvatske Sekcije u Međimurju
  Skupština IPA Hrvatske Sekcije u Međimurju
  Skupština IPA Hrvatske Sekcije u Međimurju
  Skupština IPA Hrvatske Sekcije u Međimurju
  Skupština IPA Hrvatske Sekcije u Međimurju
  Skupština IPA Hrvatske Sekcije u Međimurju
 1. Partneri
  Hotel Park Exclusive**** Otočac

  Hotel Mirni Kutak *** Otočac

  OPG Bukovac - Izletište, noćenje Kuterevo

  Odmorište ZIR - hotel MACOLA
  Postani član

  Svaki pripadnik MUP-a i bivši pripadnik s najmanje ( 5 ) godina radnog staža u MUP-u RH, a da nije nečasno otpušten, te umirovljenik MUP-a RH, bez razlike na rang, spol, rasu, boju kože, jezik ili vjerosipovjest, dragovoljno može postati član IPA-e učlanjujući se u jedan od regionalnih klubova registriranih u RH, uvažavajući regionalne principe organiziranosti IPA-e. Članom kluba postaje se dragovoljnim pristupanjem, na osnovu popunjavanja i potpisivanja pristupnice, te plaćanjem pristupnine i godišnje članarine. Svaki član kluba dobiva iskaznicu, te se nalazi u evidenciji članstva kluba koji vodi glavni tajnik.

  Zašto postati član IPA ?  IPA je jedino strukovno udruženje policajaca i zaposlenika MUP-a koje ima svjetske razmjere,IPA ima za cilj širenje prijateljstva među članovima na nacionalnoj i na svjetskoj razini, IPA je organizacija koja omogučava trajni spomen na pripadnost ovoj časnoj službi, IPA daje identitet pripadnosti policijskoj službi svojim umirovljenicima nakon odlaska u mirovinu, IPA trajno omugučava povezanost djelatnih i umirovljenih policajaca i ostalih zaposlenika MUP-a,IPA koristi simbole i suvenire s identičnim i prepoznatljivim detaljima u cijelom svijetu. „Služi kroz prijateljstvo – Servo per amikeco“

  Counter for tumblr
  Broj posjeta
Copyright 2015