IPA LIČKO SENJSKA Međunarodno policijsko udruženje
 • Poziv članovima za Izvještajnu godišnju Skupštinu IPA LIKA -Gospić

  Poziv članovima za Izvještajnu godišnju Skupštinu IPA LIKA -Gospić

  Sukladno članku 24. i 27. Statuta Regionalnog kluba "IPA LIKA"- Gospić i Odluke upravnog odbora od 16. 3. 2016. sazivam, Izvještajnu godišnju Skupštinu, koja će se održati, dana 22. travnja...

  Sukladno članku 24.  i 27. Statuta Regionalnog kluba "IPA LIKA"- Gospić i Odluke upravnog odbora od 16. 3. 2016. sazivam, Izvještajnu godišnju Skupštinu, koja će se održati, dana 22. travnja 2016. (petak)
  s početkom u 17,00 sati u Hotelu "Degenija" na Svetištu Krasno.

  Predlažem sljedeći - Dnevni red :

  1.Otvaranje Skupštine
  2.Izbor radnih tjela
     2.1.radno predsjedništvo (3),
     2.2.stalnog zapisničara,
     2.3.dva ovjerovitelja zapisnika (2),
     2.4.komisija za žalbe i pritužbe (3),
     2.5 verifikacijske komisije
  3.Utvrđivanje sveukupnog broja članova Skupštine-kvoruma -prozivkom (verifikacijske komisije).
  4. Prihvaćanje dnevnog reda
  5. Izvješće o radu - rasprava
  6. Financijsko izvješće - rasprava.
      6.1.Izvješćee Nadzornog odbora.
  7.Razrješenja i imenovanja na prijedlog Upravnog odbora (zamjenika predsjednika, dopredsjednika za sport, blagajnika i likvidatora).
  8. Plan rada za 2016.godinu. (prijedlozi- rasprava).
  9. Financijski plan (prijedlozi-rasprava).

  10. Obraćanje gostiju

  11. Razno

  SERVO PER AMIKECO                                     

  Predsjednik RK "IPA LIKA-Gospić
  Tomo Bukovac-Butina, v.r.

 1. Partneri
  Hotel Park Exclusive**** Otočac

  Hotel Mirni Kutak *** Otočac

  OPG Bukovac - Izletište, noćenje Kuterevo

  Odmorište ZIR - hotel MACOLA
  Postani član

  Svaki pripadnik MUP-a i bivši pripadnik s najmanje ( 5 ) godina radnog staža u MUP-u RH, a da nije nečasno otpušten, te umirovljenik MUP-a RH, bez razlike na rang, spol, rasu, boju kože, jezik ili vjerosipovjest, dragovoljno može postati član IPA-e učlanjujući se u jedan od regionalnih klubova registriranih u RH, uvažavajući regionalne principe organiziranosti IPA-e. Članom kluba postaje se dragovoljnim pristupanjem, na osnovu popunjavanja i potpisivanja pristupnice, te plaćanjem pristupnine i godišnje članarine. Svaki član kluba dobiva iskaznicu, te se nalazi u evidenciji članstva kluba koji vodi glavni tajnik.

  Zašto postati član IPA ?  IPA je jedino strukovno udruženje policajaca i zaposlenika MUP-a koje ima svjetske razmjere,IPA ima za cilj širenje prijateljstva među članovima na nacionalnoj i na svjetskoj razini, IPA je organizacija koja omogučava trajni spomen na pripadnost ovoj časnoj službi, IPA daje identitet pripadnosti policijskoj službi svojim umirovljenicima nakon odlaska u mirovinu, IPA trajno omugučava povezanost djelatnih i umirovljenih policajaca i ostalih zaposlenika MUP-a,IPA koristi simbole i suvenire s identičnim i prepoznatljivim detaljima u cijelom svijetu. „Služi kroz prijateljstvo – Servo per amikeco“

  Counter for tumblr
  Broj posjeta
Copyright 2015