IPA LIČKO SENJSKA Međunarodno policijsko udruženje
 • Poziv klubovima - Prijedlozi za kandidaturu na dužnosti zamjenika tajnika i glavnog zapisničara

  Poziv klubovima - Prijedlozi za kandidaturu na dužnosti zamjenika tajnika i glavnog zapisničara

  Vaše prijedloge dostaviti na e-mail ipa@ipa.hr ili na adresu sekcije redovnom poštom.

  Poštovana gospodo, dragi prijatelji!

  Upravni odbor IPA Hrvatske Sekcije na sjednici održanoj u Krasnom 23.04.2016. godine donio je odluku o prijedlogu skupštini sekcije za razrješenjem sa funkcije, glavnog zapisničara Petra Fiketa i zamjenika tajnika Dražena Magdića i pokretanju postupka o imenovanju drugih osoba na te dužnosti. Glede donijete ove odluke, molim Vas da izrazite kandidaturu za imenovanjima drugih osoba na ove dužnosti iz redova članstva Vaših klubova. Kandidaturu sa referencama za obavljanje ovih dužnosti do isteka mandata upravnog odbora /18.03.2017. godine/ molimo dostaviti do 01.09.2016. godine kako bi Vaše prijedloge mogli dostaviti članicama sekcije na razmatranje. Kandidaturu je moguće dostaviti i na samoj sjednici predstojeće skupštine kad ona bude sazvana i imenovanje na ove funkcije bude uvršteno na dnevni red. Kod odabira i prijedloga kandidata, podsjećamo na dužnosti koje će izabrani kandidati obavljati nakon izbora:

  Zamjenik tajnika: - evidencija članstva sekcije, izrada iskaznica i distribucija, prijem i distribucija pošte zaprimljene na E-mail adresi sekcije ipa@ipa.hr, obavljanje poslova tajnika u njegovoj odsutnosti prema poslovniku o radu sekcije, obavljanje poslova tajnika prema njegovoj “direktivi” u organizaciji domaćih i međunarodnih događanja, organizacija rada i vođenje evidencija prema statutu i poslovniku o radu IPA Hrvatske Sekcije.

  Glavni zapisničar - Pozivanje članova tijela sekcije na sjednice i priprema svih sastanaka Upravnog odbora Hrvatske Sekcije, protokolarne obaveze na svim skupovima tijela sekcije, vođenje zapisnika na sjednicama Upravnog odbora i izvješća sa sastanaka tijela Sekcije , ad-hok dogovorima i sl. , vođenje brige o skupštini svakog kluba Hrvatske Sekcije i njihovoj usklađenosti sa dokumentima sekcije , o isteku mandata Upravnih ili Izvršnih odbora klubova, pribavljanju dokumenata o registraciji - rješenja Županijskih ureda za opću upravu , verifikacija svih izmjena Statuta Klubova sa Statutom Sekcije (koordinirati sa potpredsjednikom Emilom Landher). Vođenje svih evidencija prema statutu i poslovniku sekcije.

  Vaše prijedloge dostaviti na e-mail ipa@ipa.hr ili na adresu sekcije redovnom poštom.

  SERVO PER AMIKECO!

   

  PREDSJEDNIK SEKCIJE Miljenko Vidak

  GLAVNI TAJNIK:Željko Turk

   

 1. Partneri
  Hotel Park Exclusive**** Otočac

  Hotel Mirni Kutak *** Otočac

  OPG Bukovac - Izletište, noćenje Kuterevo

  Odmorište ZIR - hotel MACOLA
  Postani član

  Svaki pripadnik MUP-a i bivši pripadnik s najmanje ( 5 ) godina radnog staža u MUP-u RH, a da nije nečasno otpušten, te umirovljenik MUP-a RH, bez razlike na rang, spol, rasu, boju kože, jezik ili vjerosipovjest, dragovoljno može postati član IPA-e učlanjujući se u jedan od regionalnih klubova registriranih u RH, uvažavajući regionalne principe organiziranosti IPA-e. Članom kluba postaje se dragovoljnim pristupanjem, na osnovu popunjavanja i potpisivanja pristupnice, te plaćanjem pristupnine i godišnje članarine. Svaki član kluba dobiva iskaznicu, te se nalazi u evidenciji članstva kluba koji vodi glavni tajnik.

  Zašto postati član IPA ?  IPA je jedino strukovno udruženje policajaca i zaposlenika MUP-a koje ima svjetske razmjere,IPA ima za cilj širenje prijateljstva među članovima na nacionalnoj i na svjetskoj razini, IPA je organizacija koja omogučava trajni spomen na pripadnost ovoj časnoj službi, IPA daje identitet pripadnosti policijskoj službi svojim umirovljenicima nakon odlaska u mirovinu, IPA trajno omugučava povezanost djelatnih i umirovljenih policajaca i ostalih zaposlenika MUP-a,IPA koristi simbole i suvenire s identičnim i prepoznatljivim detaljima u cijelom svijetu. „Služi kroz prijateljstvo – Servo per amikeco“

  Counter for tumblr
  Broj posjeta
Copyright 2015