IPA LIČKO SENJSKA Međunarodno policijsko udruženje
 • Potvrđena legalnost Izvanredne izborne skupštine kluba IPA LIKA Gospić

  Potvrđena legalnost Izvanredne izborne skupštine kluba IPA LIKA Gospić

  Rješenje potpisala i pečatirala - Voditeljica službe, Ureda državne uprave u Gospiću Marijana Bašić, dipl.oec.

  Od strane Ureda državne uprave, Služba za opću upravu, Klasa: UP/I-230-02/15-01/45, URBROJ: 2125-01-05/1-05/3-15-2 od dana 30.lipnja 2015. godine, na temelju čl.22.st.3. i 4. Zakona o udrugama ( N.N. br.74/14.) doneseno je rješenje te se odobrava rad udruzi IPA- Međunarodno policijsko udruženje, Regionalni klub "IPA LIKA" Gospić, OIB.97867834885, sa sjedištem u Gospiću, Ulica Hrvatskog sokola 2, upis novog Statuta, adrese sjedišta, ciljeva i djelatnosti, osoba ovlaštenih za zastupanje i upis likvidatora u Registar udruga RH. Ovjerava se novi Statut Udruge, usvojen na sjednici Skupštine održanoj dana 30.travnja 2015. godine.

  Nova adresa sjedišta udruge je: Gospić, Smiljansko Polje 7/1. Osobe ovlaštene za zastupanje su predsjednik IPA LIKA Gospić Tomo Bukovac - Butina i Darko Nekić glavni tajnik.

  Rješenje je pravomoćno nije bilo izjavljene žalbe.

  Rješenje potpisala i pečatirala - Voditeljica službe Marijana Bašić, dipl.oec.

 1. Partneri
  Hotel Park Exclusive**** Otočac

  Hotel Mirni Kutak *** Otočac

  OPG Bukovac - Izletište, noćenje Kuterevo

  Odmorište ZIR - hotel MACOLA
  Postani član

  Svaki pripadnik MUP-a i bivši pripadnik s najmanje ( 5 ) godina radnog staža u MUP-u RH, a da nije nečasno otpušten, te umirovljenik MUP-a RH, bez razlike na rang, spol, rasu, boju kože, jezik ili vjerosipovjest, dragovoljno može postati član IPA-e učlanjujući se u jedan od regionalnih klubova registriranih u RH, uvažavajući regionalne principe organiziranosti IPA-e. Članom kluba postaje se dragovoljnim pristupanjem, na osnovu popunjavanja i potpisivanja pristupnice, te plaćanjem pristupnine i godišnje članarine. Svaki član kluba dobiva iskaznicu, te se nalazi u evidenciji članstva kluba koji vodi glavni tajnik.

  Zašto postati član IPA ?  IPA je jedino strukovno udruženje policajaca i zaposlenika MUP-a koje ima svjetske razmjere,IPA ima za cilj širenje prijateljstva među članovima na nacionalnoj i na svjetskoj razini, IPA je organizacija koja omogučava trajni spomen na pripadnost ovoj časnoj službi, IPA daje identitet pripadnosti policijskoj službi svojim umirovljenicima nakon odlaska u mirovinu, IPA trajno omugučava povezanost djelatnih i umirovljenih policajaca i ostalih zaposlenika MUP-a,IPA koristi simbole i suvenire s identičnim i prepoznatljivim detaljima u cijelom svijetu. „Služi kroz prijateljstvo – Servo per amikeco“

  Counter for tumblr
  Broj posjeta
Copyright 2015